Tafsir Al-Fatihah Ayat ke-4

Tafsir Alquran Surah Al-Fatihah Ayat ke-4. Website Alquran online cepat, ringan, hemat kuota, lengkap dengan teks arab, latin, terjemah, dan tafsir.
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ māliki yaumid-dīn 4. Yang menguasai di Hari Pembalasan.
4. Sovereign of the Day of Recompense.

Tafsir QS. Al-Fatihah Ayat ke-4

Tafsir Alquran Surah Al-Fatihah Ayat ke-4. Website Alquran online cepat, ringan, dan hemat kuota, lengkap dengan teks arab, latin, terjemah, dan tafsir bahasa Indonesia - tafsir.niadi.net
الدِّينِ ِ يَوْمِ مَالِكِ
pembalasan hari Penguasa

Pilih Tafsir

Tafsir Ringkas

Dialah satu-satunya Pemilik hari Pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikan-Nya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apa pun. Atas dasar itu semua, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kekhusyukan, dan tawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan kami, sambil kami berusaha keras.

Tafsir Lengkap

Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifat-Nya, yaitu: Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka diiringi-Nya dengan menyebutkan satu sifat-Nya lagi, yaitu "menguasai hari pembalasan". Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak terhenti sampai di dunia ini saja, tetapi terus berkelanjutan sampai hari akhir.

Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama, dengan memanjangkan ma, dan kedua dengan memendekkannya. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya "Yang memiliki" (Yang empunya). Sedang menurut bacaan yang kedua, artinya "Raja". Kedua bacaan itu benar.

Baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua, dapat dipahami dari kata itu arti "berkuasa" dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan "Yang menguasai". "Yaum" artinya hari, tetapi yang dimaksud di sini ialah waktu secara mutlak.

Ad-din banyak artinya, di antaranya: (1) perhitungan, (2) ganjaran, pembalasan, (3) patuh, (4) menundukkan, dan (5) syariat, agama. Yang selaras di sini ialah dengan arti "pembalasan". Jadi, Maliki yaumiddin maksudnya "Allah itulah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluk-Nya pada hari pembalasan."

Sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu Kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan, tetapi pembalasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini, karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu, umpamanya kiamat, kebangkitan dan seterusnya, merupakan pendahuluan dari pembalasan, apalagi untuk targib dan tarhib (menggalakkan dan menakut-nakuti), penyebutan "hari pembalasan" itu lebih tepat.

Hari Akhirat Menurut Pendapat Akal (Filsafat)

Kepercayaan tentang adanya hari akhirat, yang di hari itu akan diadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya dan diadakan pembalasan yang setimpal, adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Sebab itu adanya hidup yang lain, sesudah hidup di dunia ini, bukan saja ditetapkan oleh agama, tetapi juga ditunjukkan oleh akal.

Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna, perlu disambung dengan hidup yang lain. Alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Alangkah banyaknya orang yang berjasa kecil atau besar, belum mendapat penghargaan atas jasanya. Alangkah banyaknya orang yang telah berusaha, memeras keringat, membanting tulang, tetapi belum sempat lagi merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya, alangkah banyaknya penjahat, penganiaya, pembuat onar, yang tak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini. Lebih-lebih kalau yang melakukan kejahatan atau aniaya itu orang yang berkuasa sebagai raja, pembesar dan lain-lain. Maka biarpun kejahatan dan aniaya itu telah merantai bangsa seluruhnya, tidaklah akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati. Maka, dimanakah akan didapat keadilan itu, seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, Mahkamah Allah di hari kemudian?

Sebab itu, para pemikir dari zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhirat itu, semata-mata dengan jalan berpikir, antara lain Pitagoras. Filsuf ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu sejak dari dunia hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Sokrates, Plato dan Aristoteles berpendapat, "Jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat, tetapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu terbatas dan mendatangkan bosan dan jemu. Hanya kelezatan rohani, yang betapa pun banyak dan lamanya, tidak menyebabkan bosan dan jemu."

Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam tentang Hari Akhirat

Di antara masyarakat Arab sebelum Islam terdapat beberapa pemikir dan pujangga yang telah mempercayai adanya hari kemudian, seperti Zuhair bin Abi Sulma yang meninggal dunia setahun sebelum Nabi Muhammad saw diutus Allah sebagai rasul.

Ada pula di antara mereka yang tidak mempercayai adanya hari kemudian. Dengarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair mereka: "Hidup, sesudah itu mati, sesudah itu dibangkitkan lagi, itulah cerita dongeng, hai fulan." Karena itu, datanglah agama Islam, membawa kepastian tentang adanya hari kemudian. Pada hari itu akan dihisab semua perbuatan yang telah dikerjakan manusia selama hidupnya, besar atau kecil. Allah berfirman:

لَهَا يَوۡمَئِذٖ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨
(7) Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, (8) dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (az-Zalzalah/99: 7-8)

Tidak sedikit ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa di antara mereka memang banyak yang tidak percaya adanya hari akhirat; hidup hanya di dunia, setelah itu selesai (al-An'am/6: 29 ; al-Mu'minun/23: 37). Mereka berkata, bila seorang bapak mati, maka lahir anak, bila suatu bangsa punah, maka datang bangsa lain. Mereka tidak percaya, bahwa sesudah mati manusia masih akan hidup kembali (Hud/11: 7; al-Isra'/17: 49) dan banyak lagi ayat senada yang menggambarkan pendirian demikian. Di dalam sejarah pemikiran tercatat bahwa sejak dahulu kala banyak anggapan yang demikian itu.

مالك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل { لمن الملك اليوم ؟ لله } ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب فصح وقوعه صفة لمعرفة

(Yang menguasai hari pembalasan) di hari kiamat kelak. Lafal 'yaumuddiin' disebutkan secara khusus, karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan, kecuali hanya Allah Taala semata, sesuai dengan firman Allah Taala yang menyatakan, "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini (hari kiamat)? Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." (Q.S. Al-Mukmin 16) Bagi orang yang membacanya 'maaliki' maknanya menjadi "Dia Yang memiliki semua perkara di hari kiamat". Atau Dia adalah Zat yang memiliki sifat ini secara kekal, perihalnya sama dengan sifat-sifat-Nya yang lain, yaitu seperti 'ghaafiruz dzanbi' (Yang mengampuni dosa-dosa). Dengan demikian maka lafal 'maaliki yaumiddiin' ini sah menjadi sifat bagi Allah, karena sudah ma`rifah (dikenal).

none

none

none


Daftar Lengkap Tafsir QS Al-Fatihah:
Lihat tafsir Alquran surah lainnya:
 1. Tafsir QS Al-Fatihah
 2. Tafsir QS Al-Baqarah
 3. Tafsir QS Ali-Imran
 4. Tafsir QS An-Nisa
 5. Tafsir QS Al-Maidah
 6. Tafsir QS Al-Anam
 7. Tafsir QS Al-Araf
 8. Tafsir QS Al-Anfal
 9. Tafsir QS At-Taubah
 10. Tafsir QS Yunus
 11. Tafsir QS Hud
 12. Tafsir QS Yusuf
 13. Tafsir QS Ar-Rad
 14. Tafsir QS Ibrahim
 15. Tafsir QS Al-Hijr
 16. Tafsir QS An-Nahl
 17. Tafsir QS Al-Isra
 18. Tafsir QS Al-Kahfi
 19. Tafsir QS Maryam
 20. Tafsir QS Thaha
 21. Tafsir QS Al-Anbiya
 22. Tafsir QS Al-Hajj
 23. Tafsir QS Al-Muminun
 24. Tafsir QS An-Nur
 25. Tafsir QS Al-Furqan
 26. Tafsir QS Asy-Syuara
 27. Tafsir QS An-Naml
 28. Tafsir QS Al-Qashash
 29. Tafsir QS Al-Ankabut
 30. Tafsir QS Ar-Rum
 31. Tafsir QS Luqman
 32. Tafsir QS As-Sajdah
 33. Tafsir QS Al-Ahzab
 34. Tafsir QS Saba
 35. Tafsir QS Fatir
 36. Tafsir QS Yasin
 37. Tafsir QS As-Saffat
 38. Tafsir QS Shad
 39. Tafsir QS Az-Zumar
 40. Tafsir QS Al-Mumin
 41. Tafsir QS Fussilat
 42. Tafsir QS Asy-Syura
 43. Tafsir QS Az-Zukhruf
 44. Tafsir QS Ad-Dukhan
 45. Tafsir QS Al-Jatsiyah
 46. Tafsir QS Al-Ahqaf
 47. Tafsir QS Muhammad
 48. Tafsir QS Al-Fath
 49. Tafsir QS Al-Hujurat
 50. Tafsir QS Qaf
 51. Tafsir QS Az-Zariyat
 52. Tafsir QS At-Tur
 53. Tafsir QS An-Najm
 54. Tafsir QS Al-Qamar
 55. Tafsir QS Ar-Rahman
 56. Tafsir QS Al-Waqiah
 57. Tafsir QS Al-Hadid
 58. Tafsir QS Al-Mujadilah
 59. Tafsir QS Al-Hasyr
 60. Tafsir QS Al-Mumtahanah
 61. Tafsir QS As-Shaff
 62. Tafsir QS Al-Jumuah
 63. Tafsir QS Al-Munafiqun
 64. Tafsir QS At-Taghabun
 65. Tafsir QS At-Talaq
 66. Tafsir QS At-Tahrim
 67. Tafsir QS Al-Mulk
 68. Tafsir QS Al-Qalam
 69. Tafsir QS Al-Haqqah
 70. Tafsir QS Al-Maarij
 71. Tafsir QS Nuh
 72. Tafsir QS Al-Jin
 73. Tafsir QS Al-Muzzammil
 74. Tafsir QS Al-Muddatstsir
 75. Tafsir QS Al-Qiyamah
 76. Tafsir QS Al-Insan
 77. Tafsir QS Al-Mursalat
 78. Tafsir QS An-Naba
 79. Tafsir QS An-Naziat
 80. Tafsir QS Abasa
 81. Tafsir QS At-Takwir
 82. Tafsir QS Al-Infitar
 83. Tafsir QS Al-Muthaffifin
 84. Tafsir QS Al-Insyiqaq
 85. Tafsir QS Al-Buruj
 86. Tafsir QS At-Tariq
 87. Tafsir QS Al-Ala
 88. Tafsir QS Al-Ghasyiyah
 89. Tafsir QS Al-Fajr
 90. Tafsir QS Al-Balad
 91. Tafsir QS Asy-Syams
 92. Tafsir QS Al-Lail
 93. Tafsir QS Ad-Dhuha
 94. Tafsir QS Al-Insyirah
 95. Tafsir QS At-Tin
 96. Tafsir QS Al-Alaq
 97. Tafsir QS Al-Qadr
 98. Tafsir QS Al-Bayyinah
 99. Tafsir QS Az-Zalzalah
 100. Tafsir QS Al-Adiyat
 101. Tafsir QS Al-Qariah
 102. Tafsir QS At-Takatsur
 103. Tafsir QS Al-Ashr
 104. Tafsir QS Al-Humazah
 105. Tafsir QS Al-Fil
 106. Tafsir QS Quraisy
 107. Tafsir QS Al-Maun
 108. Tafsir QS Al-Kautsar
 109. Tafsir QS Al-Kafirun
 110. Tafsir QS An-Nasr
 111. Tafsir QS Al-Lahab
 112. Tafsir QS Al-Ikhlas
 113. Tafsir QS Al-Falaq
 114. Tafsir QS An-Nas

Demikian Tafsir Quran Surah Al-Fatihah Ayat ke-4 menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Tafsir Jalalain (Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti), Tafsir Al-Azhar (Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, Buya Hamka), Tafsir Al-Misbah (Prof. Dr. AG. KH. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A.), dan Tafsir Ibnu Katsir (Ismail bin 'Amr Al-Quraisyi bin Katsir al-Bashri Ad-Dimasyqi). Semoga bermanfaat.


TRENDING PEKAN INI

 1. Al-Fatihah
 2. Yasin
 3. Al-Baqarah
 4. Ar-Rahman
 5. Al-Kahfi
 6. Alquran Juz 30
 7. Al-Waqi'ah
 8. Al-Mulk
 9. Al-Ikhlas
 10. Ad-Dukhan
 11. Luqman
 12. Maryam
 13. An-Nas
 14. Ayat Kursi
 15. Ali 'Imran
 16. Al-Ahzab
 17. Al-Baqarah 286
 18. Al-Insyirah ayat 5
© Tafsir Alquran ID ‧ Baca Alquran Online Bahasa Indonesia. Developed by www.niadi.net